Seuraavat ehdot ovat voimassa ONNISTUMME YHDESSÄ Oy (myöh. Turvatalkoot) sekä yhteistyössä toimivan asiakastahon välillä.

YLEISTÄ

Turvatalkoot-tuotteiden toimituksen ja jakelun tarkoituksena on mahdollistaa asiakkaalle rajoitetun ajan kestävä varainhankintakampanja. Kampanja aikana asiakas ansaitsee varoja esim. harjoitusleiriä tai luokkaretkeä varten, ansainta tapahtuu jälleenmyymällä Turvatalkoot-tuotteita loppuasiakkaille

Turvatalkoot-tuotteiden myynti alkaa, kun asiakas varaa myyntijakson. Varaus vahvistetaan asiakkaalle sähköpostitse ja toimitamme vinkit kampanjan käynnistämiseen. Aloituspakkauksen ja myyntimateriaalin toimitamme asiakkaalle noin viikkoa ennen kampanjan alkua. Asiakas ottaa vastaan Turvatalkoot-tuotteiden tilauksia loppuasiakkailta sovitun jakson ajan. Tilaukset tallennetaan ohjeiden mukaisesti viimeistään kampanjan päättymispäivänä. Turvatalkoot lähettää tilatut tuotteet yhtenä eränä yhteyshenkilölle. Tuotteet pakataan tilauksittain.

Yhteistyön edellytyksenä onluottokelpoinen  yhteyshenkilö asiakkaan taholla, joka vastaa kampanjan toteutuksesta ja maksusuorituksesta.

TURVATALKOON VELVOLLISUUDET

Turvatalkoot-tuotteita myydään vain yhdistyksille, joukkueille, kouluille, luokille ja muille sellaisille pienrymille, joilla on lain mukainen edellytys varainhankintaan. Turvatalkoot ei vastaa asiakkaansa viranomaisvelvoitteista eikä niiden ohjeistamisesta. Turvatalkoot sitoutuu tukemaan asiakasta myyntikampanjan aikana sekä sitoutuu kuluttajasuojalain mukaiseen palautus- ja reklamaatiokäsittelyyn.

ASIAKKAAN VELVOLLISUUDET

Asiakas sitoutuu toteuttamaan ja hoitamaan Turvatalkoot-tuotteiden myynnin omatoimisesti, ilman kolmansia osapuolia. Ansaitut varat kohdistetaan myyntiryhmän kaikille jäsenille lain edellyttämällä tavalla. Tuotto käytetään lyhentämättömänä ryhmän yhteisen tavoitteen saavuttamiseen.

Asiakas vastaa siitä, että loppuasiakkaalla on riittävä tieto tuotteista ja palautusoikeudesta.

MYYNTIPALKKIO

Asiakkaan palkkio vaihtelee seuraavasti:

  • 10€ tuotteissa palkkio on 3€
  • 15€ tuotteissa palkkio on 4€
  • 20€ tuotteissa palkkio on 5€
  • 25€ tuotteissa palkkio on 5€

TIIMINJOHTAJALLE ASETETTAVAT VAATIMUKSET

Tiiminjohtajan on oltava täysi-ikäinen, hänellä ei saa olla maksuhäiriömerkintöjä ja hänen täytyy hyväksyä, että hänen luottokelpoisuutensa tarkistetaan. Tiiminjohtajalla ja asiakkaalla on maksujen suhteen jaettu vastuu yritystä kohtaan.

TOIMITUS & TOIMITUSKULUT

Myyntimateriaali toimitetaan noin viikkoa ennen myyntijakson alkua veloituksetta ilmoitettuun osoitteeseen (ovelle).

Tuotetoimitus lähetetään asiakkaalle noin viikon kuluttua kampanjan päättymisestä. Mikäli toimitus sitä edellyttää, pidätämme oikeuden pidentää toimitusaikaamme siten, että asiakkaan tilaus saadaan kerralla lähtemään.

Yli 20 pakkauksen lopputoimitus toimitetaan veloituksetta asiakkaan ovelle (Posti ottaa yhteyttä ja sopii toimitusajasta). Alle 20 tuoterivin tilaukset toimitetaan noudettavaksi lähipostista ja toimituksista peritään toimituskulut 14,90€.

MAKSUEHDOT

Lasku lähetetään asiakkaan sähköpostiin, kun koko ryhmän toimitus lähetetään. Maksuehto on 14 päivää toimituspäivästä. Maksun myöhästymisestä peritään viivästyskorko 14% jokaiselta alkavalta vuorokaudelta.

PALAUTUS, VAIHTO JA REKLAMAATIO

Lain mukaan loppuasiakas on kauppasuhteessa tuotteita myyvään tahoon (ryhmä). Myyjä (ryhmä) taas on kauppasuhteessa Turvatalkoisiin.

Loppuasiakkaalla on kuluttajasuojalain mukainen 14 päivän palautusoikeus. Mikäli kauppa peruuntuu loppuasiakkaan aloitteesta, on myyjä (ryhmä) velvollinen hyvittämään kauppahinnan hänelle. Kaupan peruuntuessa Turvatalkoot hyvittää vastaavasti myyjälle (ryhmälle), asiasta sovitaan sähköpostitse. Turvatalkoot ei vastaa palautuksen kuluista.

Mahdollisissa reklamaatioissa noudatetaan kuluttajansuojalakia. Reklamaatiot hoidetaan ensisijaisesti suoraan loppuasiakkaan ja Turvatalkoot välillä reklamaatiolomakkeella tai lähettämällä sähköpostia: info [a] turvatalkoot.fi. Ensisijaisesti pidätämme oikeuden korvata reklamoitu tuote vastaavalla tuotteella tai sovimme vaihdosta yhdessä loppuasiakkaan kanssa. Mikäli ostaja vaatii kauppahinnan palautusta, on myyjä (ryhmä) velvollinen palauttamaan kauppasumman ja Turvatalkoot hyvittää myyjälle (ryhmä). Reklamaatioissa Turvatalkoot on vastuussa korkeintaan tuotteen ostohintaan asti ja Turvatalkoot vastaa mahdollisista toimituskuluista.

YRITYKSEN TIEDOT

ONNISTUMME YHDESSÄ Oy
y-tunnus: 3014018-6
kauppanimi: TURVATALKOOT
Jarmonpiha 5 (ei käyntiä)
21120 Raisio
info (a) turvatalkoot.fi